Hello world!
March 10, 2016

 

کوه نور یک الماس بیضی شكل به وزن 602/105 قیراط است. وزن الماس نتراشیده آن چیزی حدود ۶۰۰ قیراط تخمین زده شده که این سنگ روی صلیب مالتی جلوی تاجی که برای ملکه الیزابت، ملکه مادر، ساخته شده به همراه ۲۰۰ الماس دیگر سوار شده است.

واژه کوه نور از زبان پارسی گرفته شده و یکی از مشهورترین و زیباترین الماس های تاریخ است.

منشأ این الماس شبه قاره هند است و در دوره های مختلف تاریخ به حاكمان مختلف هندی و ایرانی تعلق داشته است.

این سنگ قیمتی از ناحیه قلعه باستانی گل خنده در نزدیكی حیدرآباد در ایالت آندرا پرادش در کشور هند در سال ۱۶۵۶ میلادی به دست آمد.

الماس توسط میرزا محمد میرجمله، وزیر مشهور ایرانی عبدالله قطب شاه به شاه جهان، پادشاه گورکانی هند تقدیم شد و در آنجا ماند.

برای نخستین بار از این الماس در سال ۱۳۰۴ و هنگامی که متعلق به را جای مالوا (Ragah of Malwa) در هند بود، سخن گفته شد و بعدها به دست سلطان بابر افتاد.

طي دو قرن بعد، اين الماس جز ئی از گوهرهای با ارزش امپراتوران مغول بود.

در سال 1793 ميلادي نادرشاه به دهلي حمله و اين شهر را غارت كرد تا الماس بزرگ را به دست بياورد، اما موفق نشد.

يك افسانه مي گويد كه يكي از زنان حرمسرا به نادرشاه خبر داد كه الماس درون عمامه محمدشاه پنهان شده است و با سوء استفاده از يك رسم شرقي، نادرشاه پيشنهاد داد كه ان

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *